ALGEMENE VOORWAARDEN

BC JUMPS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Springkastelen

PLAATSING VAN HET SPRINGKASTEEL

 

Het springkasteel wordt in principe steeds door de verhuurder geleverd, geplaatst en afgehaald

Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor.

Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden. Gelieve de verankering niet los te maken.

Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.

 

Levering binnen de straal van 20 km rond Beernem is in de verhuurprijs inbegrepen. Voor verdere afstanden wordt een vergoeding aangerekend voor transportkosten. Deze vergoeding is in onderling overleg tussen huurder en verhuurder.

 

WAT MOET IK VOORZIEN BIJ HET HUREN?

 

- De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16 A en 220 V.

- Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties. Indien de huurder geen verlengsnoer in zijn bezit heeft, zal dit door de verhuurder ter beschikking gesteld worden.

- Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.

- De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn (minimum 1m). Voor de blaasinstallatie met buis gelieve 1,5m te voorzien.

- Geen trappen of andere obstakels.

- Een opgevouwen springkasteel is een groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen.

-Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het electriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

- Het gebruik van het springkasteel is enkel onder toezicht van een volwassene. Kinderen van ouder dan 14 jaar of volwassenen mogen het springkasteel niet betreden. Ze mogen dit evenwel enkel in geval van nood en/of gevaar. Na opstelling van het springkasteel blijft dit staan. Het wordt niet meer op initiatief verplaatst.

Het is VERBODEN het springkasteel met schoenen aan, scherpe voorwerpen, brillen,… te betreden.

Kleurpotloden, schmink, stiften, etenswaren, dranken, dieren, speelgoed of alles wat het springkasteel kan beschadigen of bevuilen zijn eveneens VERBODEN. Roken is niet toegestaan.

Het is eveneens verboden met water te spelen of waterspelletjes te organiseren in het springkasteel.

Indien het springkasteel niet dezelfde dag kan opgehaald worden, dient de huurder de blaasinstallatie af te koppelen en veilig binnen op te bergen.

De buis, die het springkasteel van lucht voorziet, dient steeds gestrekt te blijven.

Het regenzeil op het springkasteel geeft geen garantie dat het volledig droog zal blijven.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

 

Deze dient steeds bij levering betaald te worden of via rekeningnummer, op voorhand, betaald te worden alvorens het springkasteel afgeleverd wordt. Vraag meer info via bcjumps@telenet.be

 

ANNULATIE

 

Bij annulatie dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst. Bij slecht weer is de annulatie volledig gratis, dan bent u verplicht om de annulatie te melden ten laatste de dag zelf voor 8.00u.

 

AANSPRAKELIJKHEID/VERANTWOORDELIJKHEID

 

De huurder is aansprakelijk voor gebeurtelijke ongevallen van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels en/of schade opgelopen tijdens de levering, plaatsing, gebruik en/of afbouw. De huurder kan zich extra laten verzekeren indien hij dit wenst bij zijn makelaar.

De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.

De huurder zal de reparatiekosten en/of reinigingskosten bij eventuele schade en/of vervuiling vergoeden.

Bij diefstal van het springkasteel en/of bijgeleverde materiaal en onderdelen, zal de huurder de kosten voor de vervanging op zich nemen en dit aan nieuwwaarde.

In geval van laattijdige of niet levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.

Eventuele klachten dienen binnen de 5dagen, na ontvangst van de levering, bekend gemaakt te worden aan de verhuurder per aangetekend schrijven.

 

HEVIGE REGEN, WIND OF STORM

 

Indien er veel regen of veel wind voorspeld wordt, of als de veiligheid niet kan gegarandeerd worden, kan de verhuurder ten allen tijde beslissen om het springkasteel niet te plaatsen.

 

Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan.

Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats. Nadien blaast u het gewoon droog.

 

Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, maar plooi de muren en torens naar binnen en het springkasteel vouw je dubbel zodat er niet te veel water kan inlopen. Als de bui is overgewaaid, dient de huurder onmiddellijk het kasteel terug op te blazen. Dan kan het springkasteel terug uitdrogen.

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.

 

AANVAARDING

 

Bij plaatsing van een bestelling verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen van de hierboven geschreven algemene voorwaarden.

 

INTERESSANT OM WETEN…….

 

Indien het springkasteel gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder!

We vragen geen waarborg maar rekenen op de good-will van de klanten!

 

 

BC Jumps dankt jullie alvast voor het inachtnemen van de algemene voorwaarden en wenst jullie veel plezier!